74°C – Petr Krátký a Martin Hrubý

Audiovize NTK v prostorách Národní technické knihovny v Praze

30/09-31/10/2010

kurátor:  Viktor Čech

doprovodný text k projektu:

Projekt Petra Krátkého a Martina Hrubého 74°C vznikl z iniciativy audiovize NTK jakožto jejím prostřednictvím ve formě videí vysílaný cyklus „performancí“ jimiž autoři jednotlivě i společně reagují na specifický a komplexně funkčně strukturovaný architektonický prostor Národní technické knihovny, s nímž jsou spojeny pro dané sociální prostředí typické konvence a modely chování. Autoři ve svých videích tato pravidla narušují, reagují na jeho zvláštnosti a využívají daný prostor jiným způsobem. Samozřejmě že toto výstřední chování můžeme chápat jako klukovskou lumpárnu či gag, ale současně nelze nepostřehnout, že ona nestandartní činnost v případě účasti „diváků“ pohoršuje jen jemným a intelektuálním způsobem. Hlavním a nejdůležitějším momentem je zde tělesné i sociální vymezování se této dvojice umělců vůči dokonale užitně „naprogramovanému“ prostoru Národní technické knihovny, jejich osobním poměřováním se s ním. V každém z videí jsou autoři přítomní a zapojení jejich tělesného vztahování se k dané situaci je v nich základním momentem, většinou ve spojení s využitím pro toto místo typických prvků, jako jsou knihy, knihovní regály, stupátka či vozíky na knihy. Využívají i jiných typických rysů knihovny (ticho) či dané architektury (barevné podlahy, prvky grafického informačního systému). Teprve záznam a prezentace této „činnosti“ v médiu videa a jeho zpětné promítání na „místě činu“ z ní dělají ilustraci obecnějšího charakteru, umožňující reflektovat ji jakožto komplexní umělecké dílo. Petr Krátký a Martin Hrubý nejsou performeři v divadelním slova smyslu,  jsou umělci, kteří tentokrát jako nejvhodnější nástroj své tvorby použili nabídnutý sociální a architektonický prostor. Objevení se těchto videí v rámci vysílání na po prostorách knihovny rozmístěných obrazovkách je pro uživatele knihovny většinou stejně nečekané jako samotná na nich vykonávaná činnost.
Audiovize NTK je interní vysílání Národní technické knihovny, které projektem Martina Hrubého a Petra Krátkého otevřela prostor ke vzniku a prezentaci uměleckých děl v netradičním kontextu informačních monitorů v budově NTK.

Viktor Čech

Projekt byl realizován z iniciativy Radima Labudy v rámci jím připravovaného dlouhodobějšího projektu uměleckých realizací prostřednictvím Audiovize NTK.