Jan Kadlec – White Lies

galerie Altán Klamovka

3/8 – 20/8/2006

doprovodný text k výstavě

Vlajka je v současnosti asi nejnosnějším symbolem a výrazem politické, národní i ideologické identity. Ten kdo ji vztyčuje  dává svému okolí proklamativně najevo své směřování a jasně se vymezuje vůči nosičům vlajek jiných.

Jan Kadlec pokračuje ve svém projektu „White lies“ v řadě náročných instalačních projektů, v nichž se snaží reagovat na aktuální otázky politiky, etiky a identity, a to jak na poli umění tak mimo ně. Současně ale řeší i svoji osobní pozici jako umělce, možnost osobní výpovědi a smysl tohoto všeho v dnešní situaci.

V projektu na míru šitém Altánu Klamovka umělec vztyčí vlajku, která svojí bělostí odpovídá klasické symbolice kapitulace, ale svou konkrétní pirátskou podobou současně odkazuje k agresi a vzdoru. Umělec zde odkazuje, jak k všeobecně politickým konotacím „příměří“, tak k osobní situaci, kde tato vlajka vztyčená nad umělcem dočasně zabraným teritoriem vyjadřuje jeho současnou pozici na umělecké scéně.

Viktor Čech

Jako paradoxní, ale zajímavé zakončení výstavy lze pokládat fakt, že vlajka byla ještě před jejím ukončením ze svého místa na střeše altánu (i přes její velice důkladné připevnění) ukradena.