Struktury Pohybu

Galerie AMU, 2. 3. – 3. 4. 2016   Trailer na výstavu   Sešítek s texty k výstavě v pdf   … More

Kresba tělem

text publikovaný v knize Postkonceptuální přesahy v české kresbě (Lenka Sýkorová ed.), FUD ÚJEP, Ústí nad Labem 2015, s. 31-42. … More