Milan Mazúr

Profil umělce v rubrice Porfolio časopisu Art Antiques, listopad 2021 Celý text na webových stránkách časopisu ZDE Milan Mazúr (*1989, … More

Umělcovo doupě

Volná esej věnovaná tématu kolektivu a spolupráce v současném umění a inspirovaná aktivitami uměleckého ne-kolektivu Björnsonova a jejich současné instalace … More