Videokemp 2007

Videokemp 2007

Jednodenní přehlídka současného videoartu

v sobotu 11.8.2007 12-24 hodin

areál zámku Třebešice u Čáslavi – Futura project ( www.trebesice.com )

Silvina Arismendi, Adéla Babanová, Daniela Baráčková, Markéta Bendová – Filin Krug, Marek Bureš – Michal Panoch, Linda Čihařová, Denis Dallen, Pavla Gajdošíková – Petra Pětiletá, GUMA GUAR, Eva Jiřička, Gabriela Jurkovičová, Tamara Moyzes, Klára Nejezchlebová, Veronika Neumannová, Eugenio Percossi, Pavla Sceranková, Tereza Severová, Ivan Svoboda,Tereza Velíková, Dušan Zahoranský a další …

Kurátoři : Viktor Čech, Milan Salák, Lenka Sýkorová

Video(art) se během posledních deseti let stal na české umělecké scéně takřka univerzálním vyjadřovacím prostředkem, se kterým ve své tvorbě pracují nejen na nová média orientovaní umělci, či tvůrci dotýkající se filmové tvorby, ale alespoň si ho vyzkoušel snad každý „výtvarný“ umělec mladší generace. Tato tvorba se pohybuje v rozmezí od virtuózních výkonů pracujících s precizností konkurující efektní vizuální řeči filmového světa, až po zdánlivě amatérsky vyznívající projevy, pracující s bezprostředností a antiestetismem domácího videa. Důležitým aspektem je i role videa jako prostředku prezentujícímu konceptuálně orientované umělecké projekty. Videoart se už prostě dostal v rejstříku médií moderního umění z pubertální avantgardní fáze do středního věku ve kterém se stal vhodným univerzálním nástrojem v širokém spektru možností současné intermediálně orientované umělecké scény.

Právě na tuto mnohotvárnost a univerzálnost videoartu reaguje i projekt Videokempu, jehož už třetí ročník se tentokrát koná v areálu třebešického zámku (předchozí dva ročníky proběhly v parku u pražské galerie Altán Klamovka). Základní pravidla Videokempu jsou velice jednoduchá – Videokemp je vlastně stanovým městečkem vytvořeným umělci, z nichž každý se svým stanem sám zakempuje a napojí se na elektrický přívod nedaleké hostitelské instituce. Ve svých stanech pak dostupnými technickými prostředky umělci prezentují svou video-tvorbu. Specifičnost projektu Videokempu spočívá nejen ve nestandardní formě prezentace videoartu, ale významný je i aspekt společenský, jenž umožňuje umělcům mezi sebou vzájemně i připojivším se návštěvníkům strávit příjemný prázdninový den v rámci této jednodenní komunity a přitom se i obeznámit se s široce prezentovanou podobou současného umění pracujícího s videem.

Na Videokempu 2007 můžeme shlédnout tvorbu zhruba dvaceti tvůrců, především mladší a nejmladší generace. Díky tomu že na rozdíl od výběrově pojatých galerijních přehlídek je Videokemp založen především na společenské interakci a na co nejširším rejstříku prezentovaných prací, mají diváci možnost seznámit se s současným stavem

této formy uměleckého projevu takřka v „surovém“ stavu, bez přílišné kurátorské cenzury a co nejpříjemnějším způsobem.

Viktor Čech