Jan Kadlec – Prase

Jan Kadlec – Prase (2004)

Je tězké se odhodlat skočit…

V tomto případě by to byla satisfakce.

Bohužel, ale prase vylézt na skokánek nedokáže.

Skokanský můstek se schůdky jaký známe od bazénů a na něm bezradně a váhavě stojící jako živé vypadající prase. Nic víc – nic míň. Žádná formální nadsázka či stylizace, či alespoň estetizovaná kombinace jakou bychom od výtvarného artefaktu očekávali, ale pouze „reálná“ situace, překvapující jen „nereálností“ přítomnosti prasete na místě, kde se dle zdravého rozumu přece vůbec nemělo ocitnout. Jan Kadlec ve své tvorbě již několikrát využil takovéto „produkty“, které se svou snahou nás přesvědčit o své příslušnosti do „reálného“ světa vyrovnají s produkty masové konzumní kultury. Ovšem na rozdíl od nich diváka nesvádějí k ukolébávajícímu pocitu jistoty bytí v onom „dokonalém“ světě, ale svými neočekávanými či nepravděpodobnými posuny ven z této reality – ať už se jedná o toto Prase, o bílou Pirátskou vlajku či o Postel která je současně logem MacDonald´s – ho naopak znejisťují a odkazují k pointám týkajícím se především autorova kritického uvažování o problematice současné konzumní a politické kultury či je přímo zvěčňují. V případě Prasete autor jeho bezvýchodnou situací, v níž nemůže ani slézt ze schůdků, ani se odhodlat riskantního skoku, odkazuje k oné morálně pokulhávající ale přesto potřebné politické kultuře, jež svou deformovanou morálkou ovlivňuje známé chování řady politiků – pro něž je postava prasete v anglosaské společnosti, zvyklé na dlouhodobou tradici této nemoci demokracie, zlidovělým připodobněním. Prasátko které promarnilo svoji šanci a neodhodlalo se ke skoku a zůstalo na můstku odsouzeno k bezmocnému vratkému manévrování pak můžeme chápat v těchto intencích jako paralelu k situaci některých politiků jež je současně prokletím celé politické scény, či jako jakousi širší morální bajku – ale také jako zajímavý příspěvek k v současné době tak aktuální problematice vztahu mezi „výtvarnou formou“ uměleckého díla a jeho „konceptem“.

Viktor Čech