Art Has No History !

Karlin Studios, Praha 

1/6-26/6/2011

Vystavující umělci :

Jan Brož, Karíma Al-Mukhtarová, Luděk Rathouský, Marek Meduna, Matyáš Chochola, Milan Salák, Patricie Fexová, Petr Krátký, Vasil Artamonov – Alexey Klyuykov

Kurátoři : Viktor Čech a Lenka Sýkorová

.

„Umění nemá historii!“ Toto zvolání se v rámci současné umělecké situace, která se na vědomé i nevědomé rovině neustále osvěžuje výtažky ze své vlastní historie, jistě může zdát poněkud absurdní.

Nicméně, není právě ona spirála plná opouštění i návratů předchozího jakýmsi základem toho, co se nazývá „současné“? Toho co nahrazuje pocit kontinuálního vnímání proudu historie ahistorickou pozicí „jen teď a tady“? Zajímavým momentem současného dění, jenž odhaluje toto posunuté vnímání vlastně již jednou jinak „poznaného“ je komplikovaná situace, v níž se nachází široký rejstřík, tvořící slovník dnes oblíbených výtvarných forem.

Tato výstava se s vědomím výše zmíněného zaměřuje na to, jak se tato tendence projevuje v posledních letech v okruhu umělců, kteří prošli „konceptuální lekcí“, jež se stala nedílnou součástí jejich pracovního procesu, avšak v nyní většinou pracují s výtvarným materiálem a mnoha formami, které se vážou na výtvarnou tradici.

Poněkud zjednodušeně řečeno, lze za moment definující na výstavě prezentovanou tvorbu považovat napětí mezi klasickým konceptuálním přístupem a užitím výtvarnosti ve smyslu klasického estetického produktu. S tímto přístupem je spojena „intelektuálně„ uchopená myšlenková struktura, do níž autor dílo zapojuje. Ta má často blíže „učenému“ umění pozdně renezančních manýristů, než jako myšlenkovému formalismu chápanému pozdnímu konceptualismu.

Odlišný úhel pohledu na tuto problematiku může ale poskytnout i někdo, kdo svoji představu o umění získal jakožto uzavřený a komplexní systém postupného vývoje forem. Totiž historik umění. Ten je v onom aktuálním, pro něj anachronickém „současnu“, postaven před nepřeberný shluk strategií a forem, které mu leccos připomínají z jeho „uzavřené“ historie, nicméně levitují v pro něj velice nepřehledném kontextuálním meziprostoru.

Náš historik umění se ale na výstavě alespoň pokusí tuto „ne-historii“ , s níž se jakožto historik snaží vyrovnat, uvést do rámce který mu poskytuje obsáhlý korpus na toto téma zaměřeného teoretického myšlení. Tento první návštěvník výstavy předběhl všechny účastníky vernisáže a zanechal jim alespoň stopy své interpretace, složené z úryvků onoho korpusu, zanechaných na stěnách galerie.

.

„Art, of course, has a lot of history, in fact it has recently been drowning in it.“

John Roberts

.

„Je zjevné, že vytváření uměleckých děl obsahuje mnoho prvků krutosti a vraždy. Neboť každá přesná forma je zavražděním jiných verzí..“

Carl Einstein

.

„Řád v umění je jako logika ve vědě: je to neodmyslitelný, leč nedostatečný požadavek k tomu, aby dílu dodal punc velikosti“

Meyer Shapiro

.

„Historie umění je zápasem všech zkušeností.“

Carl Einstein