Ester Geislerová : Videa

Ester Geislerová : Videa

doprovodné texty k videím Ester Geislerové Taneček (2008) a Koule (2010)  

KOULE

Ve svém videu nazvaném Koule Ester Geislerová jako aktivní tvůrkyně prezentuje situaci, v níž je naopak přítomná v roli pasivní – matky zatížené a vyčerpané rodinnými povinnostmi. Touha po seberealizaci prostřednictvím tvorby a tvůrčí svobodě, zde naráží na rodinnou situaci a to jak ji hodnotí “aktivní” mužský prvek domácnosti, bránící přednost klasických hodnot rodiny. Dominantní mužský hlas a energií nabitá aktivita dětí ostře kontrastuje s pasivní rolí ženy. Tuto situaci ještě podtrhuje druhá polovina videa, kde je žena prezentována v submisivní, erotickým nábojem nabité aktivitě, která podivuhodně rezonuje s argumentujícím mužským hlasem doprovázející vedle probíhající děj. Celé video rezonuje zvláštním napětím, jak mezi oběma polovinami paralelně pouštěného videa, tak i mezi aktivní a pasivní pozicí umělkyně – jako herečky v ději a jako autorky díla.

TANEČEK

Video taneček je na první pohled hravou lehkostí vyznívající hříčka, v níž se autorka snaží efektně tančit v prostorách honosného tanečního sálu na playback popové melodie. Po tímto povrchem se ovšem podobně jako v předchozím videu skrývá zřejmý autoterapeutický moment, který je ovšem brán i jako distancovaně uchopený tvůrčí materiál. Autorka je zde matkou zatíženou rodinnými povinnostmi, snažící se dostat zpět do role filmové hvězdy, což vyznívá poněkud groteskně. Současně je však zde sama pro sebe materiálem, který jako umělkyně s jistou dávkou distance zpracovává. Její úlohu ve videu by mohla zaujmout i jiná žena s podobným osudem. Ovšem právě ona hra mezi zainteresovaností a distancí autorky v díle je důležitou složkou jeho kvality.

Viktor Čech