Jiří Thýn v Botanické

Jiří Thýn v Botanické

realizace v rámci Festivalu Fotograf : Mimo formát, Botanická zahrada, Praha

1.-31.10.2012

publikováno v časopise Flash Art CZ/SK

Tvorba Jiřího Thýna v posledních letech získala velice vyhraněnou podobu, spojenou s jeho až obsesivní posedlostí fotografickým procesem. Většina jeho prací z poslední doby přitom operovala v “neutrálním” bílém galerijním prostoru. Realizace v rámci festivalu časopisu Fotograf Mimo formát v tomhle ohledu zapůsobila v jeho oeuvre svěžím dojmem. Tropický skleník pražské univerzitní botanické zahrady je pozoruhodným prostředím. Na jednu stranu nabízí zdánlivě v tradičním chápání umění protikladné přírodní prostředí. Na druhou stranu se vlastně jedná o místo, které je svou nepřirozenou sestavou fauny a flóry z několika kontinentů a architektonickým řešením odvozeným z tradice devatenáctého století, spíše velice bizarním estetizovaným prostředím, jenž by jistě mohlo být i cílem zajímavé post-koloniálně orientované kritiky. Jiří Thýn v této malé džungli efektně umístil v jen z určitých pozic odhalitelných průhledech na stojanu stojící lightbox. Ten prezentoval pro Thýnovu tvorbu příznačný snímek abstraktních barevných pruhů. Tato kompozice nabízí svými geometrickými formami divoký kontrast vůči okolnímu organickému prostředí. Současně však její ostrá a vyzívavá barevnost jakoby naznačovala přítomnost podobně barevného papouška. Současné umění dnes často při svých projevech mimo galerijní prostředí počítá se zásahem nečekanosti či vychýlením běžné zkušenosti. Tato realizace však ukazuje odlišnou strategii. V klasickém modernistickém smyslu autonomní, čistě estetický objekt, byl přenesen do mnohem spektakulárnějšího a exotičtějšího prostředí, než je on sám. Jeho atraktivita díky tomu vzrůstá a posouvá tak vjem z celého prostředí skleníku do jiné polohy. V tomto smyslu také došlo v Thýnově realizaci k naplnění tématu zmíněného festivalu, když samotný formát snímku zde byl použit jako jakési odklonění celého okolního prostředí skleníku do podoby “přivlastněné” instalace.

Viktor Čech