Pohyb na místě

Pohyb na místě

prostory bývalé trafostanice a kafé Kokpit, Praha

28. – 30.9.2012

zúčastnění autoři:

Daniela Baráčková, Aleš Čermák,Vojtěch Fröhlich, Miguel Horacio García Lopez, Petr Hudeček, Pavel Jestřáb, Jakub Jurásek, Ester Geislerová, Petr Krátký, Janek Rous, Johana Střížková, Viktor Takáč – Michal Pěchouček, Zuzana Žabková

kurátoři : Viktor Čech a Sabina Hašková

Akce Pohyb na místě v rámci jednoho projektu konfrontuje tématiku tělesného vztahování se k okolnímu prostoru, jak ho řeší současné umění ve performanci a videoperformanci, se zřejmou vnitřní sounáležitostí s tendencemi v současném tanci.¨Tanec a současné vizuální umění jsou dvě oblasti, které se v současné umělecké situaci příliš nesetkávají. Přesto si však nelze nepovšimnout, že i přes v mnohém naprosto rozdílné přístupy k divákovi, formám reprezentace i otázce vnímání „umění” jako takového, lze v současné tvorbě nalézt řadu styčných bodů. V oblasti performance a videoperformance nalezeneme stejně jako současné choreografii a tanci zájem o formální rozbor mechaniky tělesných pohybů i jejich sociálních funkcí. Tanečník a umělec k lidskému tělu v průběhu tvůrčího procesu přistupují odlišným způsobem, přesto se ale ve výsledných realizacích na virtuální scéně projekčního plátna a na tanečním jevišti setkávají v rámci analogického pocitu vnímání současného „sociálního těla”. První část výstavního projektu Pohyb na místě je zaměřena především na podobu tohoto jevu v oblasti videoartu a performance, doplněných odkazy k oblasti současného tance.