Situace č. 45 – Viktor Čech

Situace č. 45 – Viktor Čech

Galerie Pavilon, Praha, 28.1.2014

Situace 45 byla první, která do programu galerie zařadila novou sekci Situací tvořených teoretiky a kurátory.

Byla realizována ve formě krátké přednášky, která v „sestřihu“ několika tematických fragmentů, načrtla specifika performativity přednášky o umění jako takové a současně přiblížila již minimálně od 50. let se rozvíjející tradici přednášky jako formy, využívané samotnými umělci. Přitom sama tato přednáška ohledávala ona specifika samovolných i cílených výrazových prostředků, jenž přednášku doprovázejí. Od rétorických prostředků, přes automatické projevy řečí těla až po performativní intervence a doprovodné rekvizity či prostředí.

Video zachycující část, zhruba třetinu, celkově cca 30-minutové přednášky

zde: https://vimeo.com/86060115