Setkali se na jevišti… – esej na Artalk.cz

V následující úvaze se Viktor Čech snaží postihnout některé současné tendence sbližující tvorbu v oblasti současného umění a divadla. Co se stane, když se výtvarní umělci dají na divadlo a divadelníci se zhlédnou v konceptualismu a institucionální kritice? Kdy přestalo mít označení „teatrální“ ve výtvarné oblasti pejorativní nádech?

Setkali se na jevišti… na Artalk.cz

image