Odův syndrom

Recenze výstavy v GHMP na Artalk.cz, celý text ZDE

O výstavě Fluid Identity Club, kterou pro program Start Up GHMP připravil student Centra audiovizuálních studií pražské FAMU František Fekete, píše Viktor Čech. Instalace tvořená obrazovkami a červeným přítmím se zabývá otázkou identity jedince v současném světě, ve kterém se prolíná fyzická a virtuální realita, a připomíná její tekutou proměnlivost. Čech ve svém příspěvku sleduje osobní přístup autora a pokládá otázku, „zda se ještě skutečně za oněmi digitálními vrstvami skutečně nachází klasický autonomní subjekt, který by od nich šel oddělit.“

IMG_3815