Ondřej Brody – Jitka Mikulicová

Karlín studios, www.karlinstudios.cz
3/5 – 13/5/2007

doprovodný text k výstavě :

Ondřej Brody je umělec známý na české scéně především svými projekty jež často vědomě pracují se společenskou nekorektností, provokací či manipulací. Jitka Mikulicová je povědomá spíše malbou či jinými výtvarnými artefakty, byť i v jejím díle najdeme stopy „angažovanosti“. Na své společné výstavě v Karlín Studios vystavují spolu jistě i z důvodu své osobní blízkosti, ale také pro jistý moment spřízněnosti v jejich vystavovaných pracích. Vystavované projekty Ondřeje Brodyho jsou výsledkem jeho nedávného Bolivijského pobytu, kde už byly také výstavně prezentovány. Nezapřou v sobě jistou formu exotičnosti, dávající jim určitý „folklórní“ nádech, ale ani pro Brodyho příznačný moment angažovaného zapojení to tamních společenských specifik. V Karlin Studios budou prezentovány dva samostatné Brodyho projekty. Jitka Mikulicová zde představí svůj soubor, který pracuje také s určitou „folklorností“ vycházející ale spíše z domácího prostředí a formálně mající přitom vztah i k od modernismu řešené problematice textury či k fenoménu kutilství…

Viktor Čech