Petr Krátký / Jan Zdvořák

Petr Krátký / Jan Zdvořák

Trafo galerie, Kurta Konráda 1, Praha 9

vernisáž ve čtvrtek 21.2.2008 od 19 hodin

výstava potrvá do 14.3.2008

Tvorbu vystavenou na výstavě dvou studentů Vysoké školy Umělecko-průmyslové Petra Krátkého a Jana Zdvořáka v prostorách Trafo galerie lze chápat mimo jiné především jako jakýsi „pokus o obraz“. Pozice obrazu jako exkluzivního výtvarného média je především u mladé nastupující umělecké generace pořád velkým otazníkem a na této výstavě můžeme sledovat pokusy dvou jejích příslušníků o práci s tímto médiem a to ve spojení s dalšími výraznými současnými tématy – v případě Petra Krátkého s konceptuální tradicí, v případě Jana Zdvořáka pak s problematikou písma jako výtvarného artefaktu.

Práce Petra Krátkého nás nechávají na pochybách zda stojíme před klasickými „plnohodnotnými obrazy“ či jen konceptuálním využitím tohoto média – jejich forma i výtvarné řešení touto křehkou hranicí neustále pronikají. I když je zde přítomná určitá konceptuální „chladnost“ nemůžeme nevnímat i jejich kultivované výtvarné řešení. Podobně tomu je i s jejich „obsahem“ který se dotýká základní problematiky reprezentace reality malbou z netradičního úhlu pohledu, či naopak autonomie malby se týkajícího barevného řešení.

Jan Zdvořák ve svých „pokusech o obraz“ řeší v souvislosti se současným všudypřítomným umělým i neumělým využíváním písma jako výrazu osobní i kolektivní identity problematiku písemného projevu, jeho výtvarného zhmotnění a oddělení od významu. Jeho realizace přitom mohou přerůst i do třetího rozměru. Dostává se zde do kontaktu se staršími lettristickými tendencemi moderní malby a nabízí zajímavé srovnání.

Viktor Čech