Pavel Mrkus : Water Tales

Pavel Mrkus : Water Tales

Galerie Jelení, Drtinova 15, Praha 5

výstava potrvá do 4.3.2008

publikováno v příloze Ex časopisu Reflex

Tématika soužití člověka s přírodou, lokálních kulturních tradic či sociální problematiky venkova určitě není okruhem jímž by se hlavní proud mladého českého výtvarného umění příliš zabýval a svádí spíše k zařazení do oblasti dokumentaristické tvorby. Pavel Mrkus se k této tématice přiblížil svou účastí na 3. trienále současného umění Echigo-Tsumari v Japonsku – specifickém nejen svou návštěvností, o jakém by se oněm pražským biennálím mohlo jen zdát, ale především svou situovaností do poměrně velké oblasti zapadlého japonského venkova spojeného především s pěstováním rýže a šintoistickými tradicemi. Stejně jako realizace ostatních účastníků tohoto trienále (často velice věhlasných jmen) Mrkusův projekt pracuje s konkrétní místní situací a jeho původní instalace v interiéru místního zemědělského domu tomu odpovídala. Do Prahy přenesený a upravený projekt, který Mrkus prezentuje v galerii Jelení, ve formě zdvojené videoprojekce přímočaře prostou ale kultivovanou formou zachycuje vztah místních obyvatel k vodnímu živlu – základnímu zdroji umožňujícímu jim pěstování rýže a současně v podobě mnoha drobných potůčků a studánek i důležitý prvek šintoistické tradice. To vše bez jakéhokoliv na české scéně tak obávaného romantizování či naopak očekávané snaze o konceptualizování tématiky. I přes zdánlivě „dokumentaristický“ charakter poskytuje Mrkusova výstava nečekaně intenzivní zážitek, který právě i svou situovaností do od okolí “vytknutého“ galerijního prostoru poskytuje nečekaný zážitek.

Viktor Čech¨