Videokemp 2009

Videokemp 2009

v sobotu 22.8.2009 od 12 hod do 22 hod, oficiální zahájení v 16.00 hod, v parku Letná, vedle restaurace Na Baště

vystavující umělci:

Conrad Amstrong, Vasil Artamonov – P.Krátký – Tomáš Uhnák, Daniela Baráčková, Jan Brož, Marek Bureš, Kerry Downey, Pavla Gajdošíková, Ester Geislerová-Kadlecová, Isabela Grosseová, Diana Heise, David Hřivňácký, Matyáš Chochola, Mario Chromý, Gabriela Jurkovičová, Martin Kohout, Markéta Kubačáková, Radim Labuda, Raphael Lyon, Tamara Moyzes, Michal Panoch, Míra Podorský, Emilie Segnarbieux, Sláva Sobotovičová, Pavel Sterec, Ivan Svoboda, Viktor Takáč, Hynek Vacek, Gabriela Vainsencher, Ben Worley

kurátoři : Viktor Čech, Eva Riebová

Videokemp je jednodenní p!ehlídkou sou#asného videoartu (tedy formy současného výtvarného umění používající video jako médium), která se letos bude konat již pátým rokem. Základní ideou Videokempu je prezentace videoartové tvorby netradičním způsobem v podobě stanového městečka – kempu, ve kterém jednotliví účastníci sami zakempují se svým stanem a prezentují v něm svou tvorbu. Letos se na Videokempu objeví také kurátorské stany ve kterých bude prezentována tvorba zahraničních umělců konkrétně z New Yorku. Videokemp se zaměřuje především na tvorbu mladších českých umělců, mnohdy ještě studentů uměleckých škol a staví je do širšího kontextu současné umělecké scény.

Videokemp se tradičně koná v období prázdnin a nabízí letní alternativu klasickým galerijním prostorám. Videokemp je otevřený všem návštěvníkům i kolemjdoucím, kteří zde můžou nejen v příjemném prostředí shlédnout široký  průřez současnou videoartovou tvorbou, ale i setkat se s jejími autory a nabízí se zde příležitost k pootevření jinak značně izolované současné výtvarné scény vůči každému, kdo projeví zájem.