1:1 – Sybren de Boer

Galerie Etc..

Praha 28.10-21.11.2010

publikováno v časopise Flash Art CZ/SK

Nizozemský umělec Sybren de Boer v Čechách vystavuje již podruhé, poprvé se zde objevil na loňské finálové výstavě soutěže Startpoint v Klatovech. Na své výstavě v galerii Etc.. nazvané pragmaticky 1:1 prezentuje svoji instalaci, pokrývající podlahu a část stěn galerie. Lze trochu zaváhat u slova instalace, pod nímž si většinou představíme prostorovou realizaci, zvlášť když je u ní uvedeno že je sestavena z předmětů. V tomto ohledu nás De Boerova relizace poněkud mate, jelikož je sice sestavená z drobných předmětů typu provázků, psacích per, žárovek či nedopalků cigaret, ty jsou ale jakoby jen ve dvou rozměrech seřazeny do podivného schématu, připomínajícího soustavu elektrických obvodů. Na první pohled může divák od této sestavy očekávat nějakou „funkčnost“, ale při bližším pohledu pochopí že řazení předmětů má spíše poetické kvality, související s formálními postupy experimentální poezie. Toto zvláštní napětí mezi racionalismem schématu a poetickou řečí založenou na estetice nezvyklých kombinací věcí je u umělce založeno na „hravém“ postupu při vytváření díla, který je pro něj evidentně stejně důležitý jako vystavený výsledek. Tento přístup, začínající umělcovou přípravou prvků jakoby šlo o části dětské stavebnice jak to ukazuje i takto prezentovaný „polotovar“ výstavy na pozvánce a následná práce s vyplňováním schématu je podstaným a zhodnocujícím momentem celého díla, který ho odlišuje od z dadaismu vycházející estetiky jejíž dnešní historická sentimentální patina je v použití archaických předmětů, jakými jsou hroty inkoustového pera přítomna jakožto estetická forma i v tomto díle. Sybren de Boer na této výstavě prezentoval jakousi prostorovou kresbu, která svou systematickou a přitom poetickou strukturou stojí v pozici poněkud odlišné od těch které zmáne z českého prostředí a už tato samotná okolnost spojená s kvalitou díla z této výstavy učinila událost, která by neměla být přehlédnuta.

Viktor Čech