Videokemp 2010


Galerie Středočeského kraje (GASK) Kutná Hora, www.gask.cz

16-17/7/2010

kurátor: Viktor Čech

kurátorské stany: Petr Krátký, Martin Hrubý, Noam Darom, Lenka Sýkorová

akce se zůčastnilo cca 40 umělců

Původní ideou Videokempu, která se pak v různých variacích opakovala v jeho šesti ročnících, byla prezentace videoartu v prostředí stanového kempu. Tím vznikla komunita stanujících umělců a krátkodobě fungující autonomní výstavní prostor. Médium videa zde nebylo zvoleno ani tak z důvodu nějaké zvláštní preference tohoto média, ale spíše proto, že se jedná o nejpřenosnější a nejsnadněji prezentovatelnou formu současného umění, zvlášť když se jedná o masovou akci.

Letošní ročník se po delší době zase napojil na nějakou instituci, jíž byla tentokrát Galerie Středočeského kraje a jí pořádaný hudební festival Creepy Teepee. V tomto ohledu se jednalo o značný experiment, jelikož nejlepší zkušenosti jsme měli se samostatným konáním akce (třeba v parku na Letné). Navíc se letos z Videokempu poprvé stala z jednodenní akce akce dvoudenní. Z hlediska tvorby na Videokempu prezentované můžu rozhodně pokládat tento ročník za jeden z nejpovedenějších. Vedle toho že se zde prezentovala nejmladší umělecká generace (za šest ročníků se pozice mnohých účastníků Videokempu na umělecké scéně značně změnila), podařilo se nám představit i kvalitní zahraniční tvorbu, jakou byla například videa holandských tvůrců Rodericka Hietbrinka a Authentic boys. Ve větší míře se rovněž objevily instalační realizace (Matyáš Chochola, Guma Guar, Matěj Al-Ali). Bohužel si díky extrémním klimatickým podmínkám (teploty cca 36 stupňů) první den exteriérovou výstavu prohlédlo spíše menší množství návštěvníků.

Současně jsme v přilehlém barokním refektáři pořádali večerní projekce prací, pro něž se více hodí promítání na větším formátu. Druhý den jsme nakonec díky kombinaci veder a následného deště zvolili alternativní řešení a ve zmíněném refektáři připravili improvizovanou expozici složenou z projekce na plátno a menších obrazovek a instalací. Honosné prostředí barokního sálu nakonec paradoxně spolu s uvolněnou atmosférou vytvořilo zajímavé výstavní prostředí, sice důstojné, ale naprosto odlišné od tradiční prezentace videí v galeriích (diváci polehávali po podlaze, stejně jako při venkovním Videokempu po trávě). Celý výstavní projekt tak sice zapracoval do jisté míry „naruby“, ale přesto zajímavým způsobem a zachoval si leccos ze svých předností (oproti „suchému“ galerijnímu standardu). Nakonec tento druhý den výstavy přinesl značné množství návštěvníků a to absurdně i díky dešti, jehož jsme se každý rok obávali.

Viktor Čech

foto : Michal Lepší a VČ