footnote

footnote1

výstava studentů kateder volného umění a architektury VŠUP

Nina Bumbálková, Jiří Merčák, Václav Polián, Lenka Janušková, Jiří Dohnal,
Shota Tsikoliya, Michael Dioszegi, Štěpán Čapek, Eliška Stuchlá, Jan Říčný

vernisáž v pondělí 10. 10. 2011 v 17.00

výstava potrvá do 14.10.2011

footnote je doplněk hlavního textu, který upřesňuje a doplňuje podané informace. Pro její menší písmo a umístění pod čarou může na nezkušeného čtenáře působit jako marginální a nepotřená nositelka zbytečných informací. Nicméně poučený strávník intelektuálněji náročnějších textů již ví, že právě tam nalezne ty nejzajímavější a nejšťavnatější porce duchovních lahůdek.

Stejnojmenně nazvaná výstava studentů kateder volného umění a architektury z Vysoké školy uměleckoprůmyslové může být provázena podobným jevem. Zdánlivě nesourodý soubor děl a projektů studentů několika ateliérů je spojen především jedním faktem. Je jím datum jejich obhajoby klauzurních prací. Díky tomuto datu veřejnost nedostala možnost tato díla shlédnout, a to ani ta odborná, ani širší kulturní a dokonce ani většina studentů VŠUP samotné. Řada zde vystavujících autorů se přitom do této skupiny dostala díky dalšímu spojujícímu faktoru – uplynulý školní rok strávili na studijních pobytech v různých částech světa, odkud se vrátili nabití novými zkušenostmi a inspirací.

Absence možnosti prezentace těchto prací by přitom nebyla na škodu jen jejich autorům, ale i jejich potencionálním divákům, pro které může být příjemným překvapením. Jinými slovy, nikdy bychom neměli zanedbávat poznámky pod čarou, nikdy nevíme jestli tu přínosnou informaci, kterou hledáme, nenalezmene právě tam.

Viktor Čech