Kauzalita Funkce

Kauzalita Funkce

Jednodenní výstava v historickém objektu pivovaru Lobeč

Neděle 11.9.2011, 10 – 18 hodin

Vystavující umělci :

Petr Krátký, Johana Střížková, David Hřivňácký – David Helán, Jakub Jurásek – Juliet Reichel, Noam Darom, Michal Ureš

Kurátor za projekt I.D.A. – iniciativa pro současné umění : Viktor Čech

Architektura řešená vzhledem ke své bezprostřední funkci prostoru určeného k výrobnímu procesu prezentovala vždy v průběhu své historie především základní know-how architektonické technologie dané doby a místa. Pivovar v Lobči je v tomto ohledu velice pozoruhodným příkladem, jelikož jeho stavební vývoj, který je ve většině případů stále doložený existujícími částmi stavby, dobře reprezentuje podstatnou část historie staveb tohoto typu. Původně utilitárně zamýšlené objekty i jednotlivé prostory pivovaru časem i ztrátou funkce získaly specifický genius loci. I přes toto osobité kouzlo zde ale můžeme cítit jistý dojem marnosti nad absencí toho co existenci těchto prostor dávalo smysl – pracovnímu procesu jemuž byly ušity na míru.

Jedním z výrazných témat umění posledních desetiletí byla právě otázka konkrétního místa, jeho vztahu k realizovanému dílu, či se místo a kontext díla dokonce staly samotným jeho tématem. Prostory lobečského pivovaru přitom svojí vyprázdněnou strukturou účelových vztahů přímo volají po pokusu o jejich ohledání prostřednictvím tázání se současného umění po oněch zdánlivě samozřejmých, ale většinou jen šablonovitě a z jednoho úhlu nahlížených otázek vnímání místa v němž se ocitáme. Prostory které ztratily svou jasně naprogramovanou výrobní funkci, získají díky několika dílům, které v nich jednotliví umělci různými prostředky realizují, alespoň na krátkou dobu funkci novou, vycházející sice z autonomie uměleckého díla, nicméně naplňující nějakou konkrétní úlohu. Z tohoto hlediska lze tento projekt chápat i jako efemérní, ale podnětný příspěvek k aktuální problematice dalšího využití staveb tohoto druhu.

Výstava se koná v rámci Pivovar Lobeč Happening – součásti 6. mezinárodního bienále Industriální stopy a Dnů evropského kulturního dědictví. Je pořádaná I.D.A. – iniciativou pro současné umění o.s. ve spolupráci s Pivovar Lobeč o.s.

http://www.pivovarlobec.cz