Lenka Janušková : learning IELTS test

Lenka Janušková : learning IELTS test přímý přenos z galerie

26. června 2012 v 18:00 galerie Pavilon | Praha

médium: situace rozsah: stůl, židle, tři notebooky

Prakticky u všech našich aktivit v sociálním prostoru ani zdaleka nejde jen o zvládnutí dané specializované dovednosti, ale také o to, jak zahrajeme přidělenou „roli“. Tyto naše herecké schopnosti do značné míry předurčují naše spole- čenské postavení a jsou pro náš život často podstatnější než samotná pracovní aktivita. Nejedná se ale o pouhou vnější formu. Každý herec formou svého výrazu reprezentuje i určité vnitřní polohy a skryté emoce. Lenka Janušková ve svém projektu pro galerii Pavilon připravila situaci, která vychází z její vlastní zkušenosti, spočívající v přípravě na IELTS test z angličtiny. Příprava na něj v mnohém připomíná hercovu přípravu na roli. Budoucí aktér si neustále představuje nejen průběh testu z vlastního pohledu, ale i to, jak bude působit na zkoušejícího, to, jak zvládne svou roli.

Tato zinscenovaná situace, kdy profesionální herečka zahrála za autorku její roli a byla přitom sledována psycholožkou nekompromisně analyzující její přístup a vystupování, v tomto ohledu působila jednak jako obecná analýza daného jevu, tak také jako autorčino terapeutické gesto. V rámci dané „instalace“ vznikla i jakási recepční smyčka, kdy „zkoušená“ mohla sledovat své chování a reakce v reálném čase na displeji před ní položeného notebooku a současně celou tuto situaci sledovala jako pro ni připravenou scénu i sama autorka. Tato do několika vrstev zakódovaná situace, kterou ještě doplnili přítomní diváci a ti, co ji mohli v přímém přenosu sledovat streamovanou na webu galerie, dobře ilustrovala i podobu naší společnosti, kde diváci sledující herce na scéně jsou vždy jen aktéry v jiném větším divadle. Svět není jen jedno divadlo, jak tvrdí Shakespeare, ale celá ohromná cibule navzájem se prolínajících divadel a her, v nichž jsme všichni herci a diváci.

Viktor Čech