Videokemp 2013

Videokemp-2013_small

Videokemp 2013 proběhne v sobotu 3. srpna od 13 do 22 hodin v Praze v parku Břevnovského kláštera u Galerie Entrance.

Videokemp je jednodenní výstavní akce zaměřená na prezentaci současného umění ve formě videa. Jeho princip je jednoduchý. Na určeném místě, většinou v parku, vzniká po dobu jednoho odpoledne a večera stanové městečko, v němž každý z umělců prezentuje svoji práci ve vlastním stanu.Toto specifické prostředí poskytuje letní alternativu klasické galerijní prezentaci a odlišnou možnost sdílení dané tvorby. Od roku 2005 se Videokemp koná již poosmé. Každý z uplynulých ročníků hostil práce cca 20-40 českých i zahraničních tvůrců. Předchozí ročníky proběhly ve spolupráci s galerijními institucemi (Galerie Altán Klamovka, Galerie Futura – Zámek Třebešice, GASK, Dům umění města Brna) či jako nezávislá akce (park Letná v Praze). Po roční pauze se Videokemp vrací, tentokrát do zahrad Břevnovského kláštera ve spolupráci s Galerií Entrance.

Kurátor, produkce: Viktor Čech a Jana Stanulová

Za podpory:
Galerie Entrance, Iniciativa pro současné umění I.D.A., Magistrát Hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury ČR, Nadace pro současné umění Praha

Zvláštní poděkování Benediktinskému arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty za umožnění konání akce v areálu kláštera

http://videokemp.i-d-a.cz

kontakt : videokemp@i-d-a.cz