Něž Saurias ze Samu obkreslil celý stín koně poněkud se zapotil – text v Časopise X#6

V šestém čísle Časopisu X zaměřenému na na kresbu, nazvaném Pohyblivé čiary, vyšel rovněž text Než Saurias ze Samu obkreslil celý stín koně poněkud se zapotil. Je zaměřen na otázku vztahu kresby a mechanického pohybu v prostoru a přímého tělesného zapojení do kresebného procesu v moderním a současném umění. Problematika je představena na příkladech tvorby Henriho Matisse, Jiřího Franty & Davida Böhma a Trishy Brown a Ann Halprin. Výtvarnou část časopisu tvoří práce Williama Kentridge, Milana Grygara, Tima Knowlese, Matěje Smetany a dalších. Časopis vychází ve slovensko-české a v anglické verzi.

zde ke stažení v pdf

http://www.magazinex.org/sk/product/x-6-pohyblive-ciary/

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.