Laboranti umění

Text publikovaný in: SUŠKOVÁ, S. – ŠUBRTOVÁ, A. – ŠVÁCHA, R. (eds.). Věda a umění: Sborník z 5. sjezdu historiků umění. Ústav dějin umění Akademie věd: Praha 2017, s. 231-238. ISBN: 978–80–86890–99–

Celý text v PDF ZDE