Analogová výstava počítačového umění

Recenze výstavy 1968:computer art v Moravské galerii v Brně na Artalk.cz ZDE

Viktor Čech se ve své recenzi věnuje výstavě 1968:computer.art v Moravské galerii v Brně. Projekt kurátorů Ondřeje Chrobáka, Pavla Kappela a Jany Písaříkové považuje za důležitou „splátku dluhu“, pokud jde o zprostředkování a uměleckohistorickou kontextualizaci počátků počítačového umění a významných událostí na tomto poli, k nimž došlo v československém prostředí. Výstava počítačové grafiky, kterou v roce 1968 uspořádal v brněnském Domě umění kurátor Jiří Valoch, k těmto počinům bezesporu patří. Podle Čecha je její připomínka v MG informačně hodnotná, určitý nedostatek však vidí v absenci vizuální prezentace vnitřních zákonitostí a způsobů generování počítačové grafiky, již by umožňovaly dnešní digitální technologie.