Physical presence, Empathy, The Position of the Viewer – CVJ Residency – INI Project

Guest: Zuzana Žabková

Workshop se odehraje jako událost o dvou jednáních. Každé z nich se soustředí na jednu specifickou otázku (či past) kritiky současného umění. Průběh workshopu je pojatý jako zčásti performativní a zčásti dialektická hra mezi organizátory workshopu, pozvanými hosty a jeho účastníky. Cílem workshopu určitě není definovat u daných otázek jednu správnou odpověď, ale spíš je veden snahou kultivovat půdu, z níž mohou vyklíčit plodné nástroje a myšlenky pro současnou kritickou praxi. Neustále se v různých proměnách vracejícím tématem pak bude i ona tak často napadaná neschopnost současné kritiky podnětně komunikovat se svým publikem.

Divák současného umění nevstupuje do výstavního prostoru, dění performance i velké části jiných aktuálních forem jen svým vizuálním vnímáním, ale i celým svým tělem, svou přítomností v daném místě, času a v prostoru. Většinou také sdílí svůj percepční prostor s řadou dalších jedinců – diváků, umělců, aktérů atd. Obvykle se sice jedná o přítomnost zdánlivě jen pasivní, někdy ale dochází i k přímé participaci. Právě těmto fyzickým a smyslovým podnětům, které zásadně ovlivňují naše vnímání umělecké tvorby (a tedy rovněž její možnou interpretaci), se budeme věnovat v této druhé části workshopu, jež vznikne v rámci spolupráce kritika a teoretika Viktora Čecha s umělkyní a choreografkou Zuzanou Žabkovou.

 

 

foto: Adéla Waldhauserová