Křehké zahrady škodlivých rozkoší

celý článek na ARTALK.CZ ZDE

Viktor Čech navštívil výstavu v berlínském muzeu Martin Gropius Bau pojmenovanou po slavném díle Hieronyma Boshe Zahrada pozemských rozkoší. Výstava představuje díla dvaceti současných umělců, v nichž se odráží různá pojetí tématu zahrady, která může být malým harmonickým rájem, ale také „zahradou marnosti“. Kromě kritického pohledu na samotnou výstavu se autor zamýšlí nad zahradou v kontextu historie i současnosti: „Ať již je to vyváženější sdílení biosféry v rámci rekonfigurovaných archaických sociálních vazeb, jak to naznačuje ve své ritualizované instalaci Korakrit Arunanondchai, podřízení se autoritě přirozených biologických procesů jako esenciální moudrosti, jak to udává Heather Phillipson, či alespoň zdánlivá drobnost, jakou je zvýšení naší citlivosti vůči flóře, jež nás stále obklopuje, jako něčemu, co má rovněž svoji existencionální váhu.“