Pool Lecture

11. 2. 2021 v rámci výstavního projektu Půl / Pool Michaely Munzarové a Marcela Rozhoně ve The White Room Gallery

Je skutečně tak velký rozdíl mezi virtualitou počítačové simulace a konkrétností našeho odevzdání se přírodnímu živlu? Je klidná temnota vodní hladiny víc bezpečným útulkem nebo hrozbou? Na tyto a další témata spojená s výstavním projektem Pool Michaely Munzarové a Marcela Rozhoně se ve své krátké úvaze pokusí reagovat kurátor Viktor Čech z hlediska jejich vztahu k současné vizuální kultuře.