Monstrozita odlišnosti

Celá recenze v Art Antiques ZDE

Recenze projektu Rozhovory s monstrem Evy Koťátkové v pražské Galerii Meetfactory (13. 1. – 31. 3. 2021)

Ne všechny potřeby lze uspokojit každodenním projížděním Instagramu, webových galerií či únikem do diskuzních uměleckých skupin, snažících se nahradit sociální vření umělecké scény na čistě vokální platformě Clubhouse. Nutnost přímého setkání diváka s uměleckou tvorbu není spojena jen s výsostně estetickými nároky na recepci výtvarných objektů či se scénickou imerzí a prostorovostí instalačních realizací, ale také s potřebou práce řady umělců s různými formami bezprostřední auditivní, prostorové i objektové komunikace a sdílení – virtuální analogie je však už svou podstatou mění v paradoxní opaky: pocity odosobnění, distance a izolace. V projektech Evy Koťátkové, realizovaných v zahraničním i domácím prostředí v průběhu posledních let, lze ony výše zmíněné potřeby spojené s intimní i socializovanou pozicí návštěvníků výstav velmi často nalézt.