Milan Mazúr: Ján – přednáška k uvedení knihy

18. 9. 2021 od 17.00 v Prostorách Nadace a Centra pro současné umění, Praha

Kniha Milana Mazúra nazvaná Ján je především autorovou cestou změtí neustále se větvícího labyrintu možných vzpomínek, paměti a rodinné historie. Podobně jako se tento vizuální umělec ve svých videích a filmech často zabývá narativem jako nelineárním polem možných zkušeností, v případě této autorské knihy se snaží proniknout prostřednictvím své imaginace do možných historií jednoho svého zmizelého předka. Právě potenciál tohoto přístupu a rolí jakou v našich životech hrají konstrukty sdílené rodinné paměti se ve své krátké přednášce bude věnovat i teoretik Viktor Čech.