Kritik versus kurátor

Audiovizuální sauna – 5. 12. 2021

Online přednáška dostupná ZDE na Youtube (čas 1:19:45 – 2:17:50)

Svou dosavadní praxi bude reflektovat Viktor Čech v příspěvku s názvem Kritik versus kurátor. Jakým způsobem se liší uvažování kritika a kurátora? Kam sahají pravomoce obou postav, jaký má dosah slovo či činy každého z nich a mohou se navzájem diskvalifikovat?

O Audiovizuální sauně Audiovizuální sauna je součástí projektu Kritický pařník, který je zaměřen na propojování uměleckých kritiků, diváků a tvůrců. Účelem projektu a jeho aktivit je posílení audiovizuální kritiky a propojení s tvůrci a diváky za pomoci řady přednášek, diskusí, workshopů a zapojení uměleckých kritiků do festivalové praxe. Jeho tématem je audiovizuální umění v širokém slova smyslu. Další aktivitou Kritického pařníku je workshop zaměřený na rozvoj mladých dramaturgů Semaine de la critique po česku. Více na http://www.audiovizualnisauna.cz Projekt Kritický pařník podpořili Fondy EHP a Norska.