Mystika Hygieny

Oblastní galerie Liberec, 17.5.-1.9.2019 András Czéfalvay (SK), Juraj Gábor (SK), Tomáš Roubal (CZ), Anetta Mona Chisa – Lucia Tkáčová (RO/SK) … More

Midasův dotyk

18. 01. 2018 – 29. 04. 2018 Lázně – Oblastní Galerie Liberec Natália Trejbalová, Zuzana Žabková, Iryna Zakharova, Milan Mazúr, Antonín Jirát, Ivana Pavlíčková, Andrea Mikysková … More