Videokemp 2005

VIDEOKEMP

Vasil Artamonov, Zbyněk Baladrán, Daniela Baráčková, Ondřej Brody, Jitka Mikulicová, Michal Panoch, Edita Pattová, Eugenio Percossi, Michal Pěchouček, Luděk Rathouský, Jolana Ruchařová, Milan Salák, Tereza Severová, Sláva Sobotovičová, Vít Soukup, Tereza Velíková a další,

31.07.05  17.00-21.00 v parku u altánu Klamovka

Kurátoři: Viktor Čech, Milan Salák a Lenka Sýkorová

„Videokemp  je doposud největší výstavní akcí galerie „Altán Klamovka“. Jedná se o jednodenní přehlídku současného videoartu vznikajícího na české vizuální scéně  posledních let. Vedle prací autorů, kteří jsou prací v tomto žánru zmámí se objeví videoinstalace tvůrců, kteří se elektronickým médiím a videu věnují jen okrajově a nebo zatím nejsou tolik výstavně frekventováni.

Nejvýraznějším momentem celé výstavní akce je způsob prezentace děl jednotlivých umělců, respektive výsledná společná instalace. Práce každého umělce bude umístěna ve stanu, který umělec postaví na začátku akce a sklidí ve chvíli, kdy bude chtít odejít z vernisáže. Stráň parku Klamovka se tak na jedno odpoledne změní v prázdninový kemp s tím rozdílem, že obsah jednotlivých stanů nebude návštěvníkovi skryt.”

(text Milan Salák)