Vít Soukup : Armáda pro republiku

Karlín studios, www.karlinstudios.cz

1/3 – 18/3/2007

doprovodný text k výstavě :

Vít Soukup na své nejnovější výstavě v prostorách Karlín studios prezentuje výsledek své roční tvorby, s pro něj příznačnou malířskou senzitivitou transformuje svět virtuálních „hrdinů” dětských hraček či filmových pohádek pro dospělé (figurky indiánů i Hvězdné války) do souboru hrdinů jež reflektují i hodnotovou ambivalenci dnešního světa s jeho podvědomou vírou v novodobé světce-ochránce v podobě „hrdinů” počínaje Supermanem a konče talibanským mučedníkem. Pro tento hodnotový systém s jasnými protipóly dobra a zla, který umožňuje úkryt před postmoderní relativizací hodnot a v českém případě i nihilistickým švejkovstvím je přímo ukázkovým modelem svět Hvězdných válek, který je také dominantním a scelujícím tématem tohoto Soukupova projektu, kterému jako dominanta velí sochařská podoba Dartha Vadera v klíčovém okamžiku rozhodování se mezi temnou a světlou stranou síly. Samotný název výstavy pak můžeme sice chápat také v kontextu Lucasovy americké pohádky, ale především jako autorův příspěvek k onomu pořád tak zaneřáděnému „vlastenectví” jemuž velí jako jeden z mála domácích bojovníků „superhrdinů”, nedaleko galerie se tyčící, hejtman Žižka.

Viktor Čech