Mýty o technologii, nebo technologie mýtu?

celý článek na Artalk.cz ZDE

Název výstavy Mud Muses – A Rant About Technology v Moderna Museet ve Stockholmu vychází ze dvou inspiračních zdrojů kurátora Larse Bang Larsena – prvním z nich je na výstavě představená instalace Roberta Rauschenberga, druhou pak esej spisovatelky Ursuly K. Le Guin. Samotná výstava se zaměřuje na umění a technologie od 60. let 20. století do současnosti. „Aby ale nedošlo k mýlce,“ píše Viktor Čech, „tématem této výstavy rozhodně není ono typické umění ‚nových médií‘ spojené svým paradigmatem s fetišismem technologií jako s něčím odděleným od všednosti a uzavřeným do vlastního experimentování, ale především onen vývoj od počáteční fascinace novým polem působnosti směrem k uvědomování si složitých vztahů mezi chápáním technologie, kulturních paradigmat či genderu.“