Náhodou

Celý text na Artalk.cz ZDE

Výstava s názvem Par Hasard, která probíhá v Marseille ve Francii, se zabývá tématem náhody a její rolí ve výtvarném umění od 2. poloviny 19. století do současnosti. Viktor Čech se zamýšlí nad typologií náhody a jejím významem v umění a zasazuje téma do kontextu současného světa, kdy se hranice toho, co je náhoda, díky novým počítačovým technologiím, stále posouvají. „Zatímco většina umělecko-historických úvah nad úlohou náhody začíná až v období dadaismu, tato výstava hledá počátky oné práce umělců s ‚náhodným‘ utvořením výtvarné formy právě v experimentech pramenících z romantismu,“ píše Čech.