Hunky Dory

2013_08_KARLIN_INVIT_HUNKY_DORY_small

HUNKY DORY

KURÁTOŘI: VIKTOR ČECH & KATARÍNA SLANINOVÁ

VERNISÁŽ: STŘEDA, 21.8. 2013 OD 18H

VÝSTAVA POTRVÁ DO: 15.9. 2013

ZÚČASTNĚNÍ UMĚLCI: PETER BARÉNYI SK, MARTINKA BOBRIKOVÁ & OSCAR DE CARMEN SK/ES/NO , BILLY GALLERY: TYMEK BOROWSKI PL & PAWEŁ SYSIAK PL, CLAKULA: ASHLEY CLARKUS & MATEJ VAKULA SK/US, ASHLEY CLARK US. DÁVID DEMJANOVIČ SK, JAŚ DOMICZ PL ,ANTONÍN JIRÁT CZ, MARTIN KOCHAN SK, PETR KRÁTKÝ CZ, JAROSLAV KYŠA SK/UK, CALVIN LAING UK, KATA MACH SK, NICOLE MORRIS UK, KARÍMA AL-MUKHTAROVÁ CZ, JANEK ROUS CZ, MARTIN ŠPIREC SK, MILAN VAGAČ SK, MIROSLAVA VEČEŘOVÁ CZ, ZUZANA ŽABKOVÁ SK

Projekt Hunky Dory /v angličtině výraz označující pohodovou situaci/ se zaměřuje na specifickou pozici přítomnou v uměleckém projevu současné mladé generace autorů – způsob jakým jsou jejich životní zkušenosti, pramenící a organicky – mnohokrát nevědomě – propojující svět skutečný a virtuální, svět intelektuální a svět každodenní banality, reflektované v jejich pracích. Tvůrčí přístupy těchto umělců se vyznačují citlivým a vysoce vnímavým přístupem. Zdrojem jejich umělecké inspirace jsou především drobnosti, každodennosti, obsese ničím zvláštními věcmi, aktivitami, jenž svým pohledem mění na nezapomenutelné zážitky a momenty využívající principy a postupy poučené z dějin umění předcházejících desetiletí, především konceptuálním uměním. Přes zjevné intelektuální ukotvení a konceptuální strukturu, má tvorba prezentovaných umělců silně akcentovaný soukromý rozměr. Nejedná se ale o vypjatý individualismus. Jejich zkušenost je civilní, příbuzná zkušenostem jakéhokoliv příslušníka postindustriální technologické civilizace. Jejich svět v sobě přirozeně pojí reálný soukromý prostor a stejně přirozený prostor virtuální – svět internetu a nových technologií, jako i low costových přístupů v intencích “nevinného” kutilství DIY, či přímo až vědomé “ošklivosti”, “přihlouplosti”, “absurdity” a banality. Navzdory tematizaci mnohovrstevnatosti a mnohosti každodenního života, nepřebírají tito umělci na sebe břemeno avantgardního patosu a nepozdvihují násilně a vypočítavě běžný život na piedestal umění. Oba světy pro ně stojí na stejné úrovni, posouvá se jen úhel interpretace. Kuriózní, humorné, či podivné, všední momenty a situace jsou pro ně tématem a strukturou zároveň. Jejich pohled na náš svět kreolizované zkušenosti, smíchané z mediální i soukromé reality, je svěží a hravý. V mnohých aspektech je jejich umělecká pozice zařaditelná do koncepce zavedené Nicolasem Bourriaudem – “Altermoderny”, ke které se ale v českém prostředí odvolávají spíše umělci inklinující k “akademičtějšímu” a na analýze formálního dědictví modernismu stojícímu projevu. Nebo se tato tendence, jak je tomu především ve slovenském umění, ignoruje a záměrně nereflektuje. Přesto se i tito umělci musejí vyrovnat s “kreolizací” zkušenosti a postkoloniálním či post-industriálním dědictvím modernismu v sociálním slova smyslu. Jejich život nenaplňuje vpřed či zpět směřující vize, ani potřeba občanské angažovanosti, ale přenos, transgrese všední zkušenosti a její komunikace a sdílení s divákem. Každý z nich však, i přes společné jmenovatele jejich práce, zůstává výsostně individuálním a půjčíme-li si v avantgardním umění oblíbené slovo, které je dnes nese spíš negativní, respektive nedůvěru vyvolávající konotace, originálním autorem.

zde katalog výstavy ke stažení