Harvested Darkness

Lucia Kvočáková, Lucie Mičíková, Nik Timková, Zuzana Žabková

kurátor: Viktor Čech

Východoslovenská galéria Košice (http://www.vsg.sk), Stará synagoga, Zvonárská 7, Košice

14.10.-10.11.2018

 

Výtvarný projekt umelkýň Lucie Mičíkovej, Nik Timkovej, Zuzany Žabkovej a historičky umenia Lucie Kvočákovej Harvested Darkness, ktorý vznikol v rámci ich kolektívu Björnsonova, je predovšetkým definovaním miesta. Miesta v mnohovrstvom zmysle tohoto pojmu. V ich intervencii do priestorov košickej synagógy sa stretáva nielen ich tvorivý dialóg, ale hlavne si tu definujú miesto prieniku, v ktorom ich kolektívna imaginácia buduje ďalšie vrstvy. Nimi artikulovaná hĺbka ale nie je fyzikálna, vedie do miest kam možno svoju prítomnosť premietnuť len spoločne prežitým zdieľaním. Vložená inštalačná situácia tvorená vlastným architektonickým riešením, výtvarnými prvkami a projekciami pozýva návštevníkov k ponoreniu sa do útulnej temnoty, ktorá je inde než často stále karteziánsky chápaná telesná prítomnosť. Je miestom zdieľanej predstavivosti, kde teplo spolupatričnosti tvorí nový ekosystém, úrodný humus, v ktorom sa humanistický konštrukt subjektu rozpúšťa do plodnej syntézy s okolitou temnotou.