Renata Machýčková

text k výstavě Renaty Machýčkové v prostoru 3. Etáž v Rožnově pod Radhoštěm. Vernisáž 9.2.2018.

S nadšením jsem se vrhl na listování novou knížkou o umění. Její krásné novotou vonící listy z křídového papíru, které jsem od sebe roztržitě odděloval prsty, však najednou potřísnila ostře červená barva. Až po chvíli jsem i sám pocítil, že jsem se o jeden z listů říznul do prstu. Ve své podmanivé bělostné čistotě tak křehce působící materiál se současně projevil jako něco destruktivního, co svým ostřím může narušit i naši fyzickou integritu.

Tento moment se mi vybavil i při pohledu na poslední práce Renáty Machýčkové, v nichž je naopak rovina papírového materiálu narušována množstvím řezů ostrou čepelí skalpelu. Tato jemná práce s destruktivním nástrojem vytváří na původně hladké ploše vlnící se reliéfní strukturu, která v divákovi zase může vyvolávat především haptické asociace. Spojení křehkosti a jemné ruční práce s poněkud znervózňujícími náznaky násilí a destrukce jsou notou, která neustále brnká na divákovu senzitivitu.

Role tělesnosti, fyzický kontakt a materialitu asociujících podnětů hraje v tvorbě Renáty Machýčkové svou roli již dlouho. Dalším materiálem, který je pro ni zásadní je vosk. I když je svou tvárnou organicitou a fluidní teplou barevností v lecčems opakem papíru, podobně jako on může vzbuzovat zmíněné asociace. Zatímco u papíru si vybavíme tenkou blánu pokožky, vosk můžeme spojit s teplou tvárností tělesné hmoty obecně. I v případě vosku umělkyně využila onu techniku vyřezávání, kdy čepelí skalpelu narušuje uhlazenou voskovou plochu a vytváří křehkou šupinatou strukturu.

Rovina obrazu či reliéfu je autorku především zónou do níž projektuje svou tělesnou citlivost. Tedy to, jak je naše fyzická podstata neustále konfrontována s psychickou sebereflexí a sebedefinováním toho, co vlastně jsme my, co je naše tělo a co už je onen ostatní svět kolem nás. Toto neustálé sebevymezování, jenž doprovází náš život neustále, není vždy spojeno jen s pozitivním určením hranic. Často zde přichází ke slovu násilí ve svých mnohých podobách a fyzické zásahy. Ať již jimi je stříhání vlasů či nehtů, nebo fyzické odloučení od někoho kdo je pro nás natolik blízký, že ho vnímáme jako součást sebe sama.

Viktor Čech